२०७६ मंसिर २४ गते

यी हुन् अस्थायी शिक्षकहरुले परीक्षामा दरखास्त दिँदा पेस गर्नुपर्ने कागजात

काठमाडौं । शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न भन्दै शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुकालागि शिक्षक विज्ञापन खोलेको छ । ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा वा सुविधा मध्ये एक रोज्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षा दिन चाहने शिक्षकहरुले निम्न कागजात सहित आवेदन दिन सक्नेछन् ।

दरखास्त फाराम साथ अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने कागजातहरु

  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

  • सम्बन्धित तहको शैक्षिक योग्यता र तालिमको प्रतिलिपि प्रमाणपत्रहरु 

  • सम्बन्धित तहको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि

  • सम्बन्धित तहको नियुक्तिपत्र, समर्थन पत्र वा अभिलेखीकरणको प्रतिलिपि

  • सरुवा भएको भए सरुवा पत्र, रमाना पत्र र हाजिरी भएकोजानकारी पत्र

  • बिस्थापित भई पुनः सोहि पद वा तल्लो पदमा पुनस्र्थापित भएको भए बिस्थापित हुँदाको र पुनस्र्थापित हुँदाको पत्र 

  • जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सम्बत् २०७३ असार १५ गतेसम्म सम्बन्धित तहमा अविच्छिन रुपमा अस्थायी कार्यरत रहेको भनी प्रमाणित गरी दिएको सक्कल प्रमाणपत्र 

  • उल्लिखित कागजातहरुको अनिवार्य रुपमा पंजिका बनाई पेस गर्नुपर्नेछ ।

Comments: